Dnia 1-go marca rozpoczyna swoją działalność Niepubliczny Punkt Przedszkolny Chatka Puchatka, jest on kontynuacją działalności istniejącego już niemalże od  3 lat Prywatnego Żłobka. Na podstawie  art.82 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia  7 września 1991 r. o systemie  oświaty  Punkt Przedszkolny  został wpisany  do ewidencji  inław szkolnych i placówek niepublicznych  Gminy Miejskiej Zgorzelec  pod pozycją WE.4430.23.2013.

Rekrutacja i zapisy do Punktu Przedszkolnego trwają cały rok,  ilość miejsc jest ograniczona, pierwszeństwo przy  zapisach maja dzieci uczęszczające do żłobka.

Naszym zadaniem jest objęcie Państwa dzieci troskliwą opieką, przygotowanie do podjęcia edukacji w szkole oraz stworzenie ciepłej, serdecznej, domowej atmosfery, sprzyjającej wspólnej, radosnej i zgodnej zabawie oraz nauce.

Gwarantujemy dzieciom poczucie bezpieczeństwa oraz serdeczną opiekę, zrozumienie i wsparcie życzliwych i profesjonalnych wychowawców.

Pragniemy zapewnić Państwa dzieciom:

  • Przygotowanie do osiągnięcia gotowości szkolnej
  • Rozwijanie wrażliwości emocjonalnej, umiejętności współpracy, oraz innych umiejętności społecznych, niezbędnych do nawiązywania pierwszych przyjaźni budowania dobrych relacji w grupie rówieśników.
  • Rozwijanie sprawności ruchowej dzieci i kształtowanie zdrowych nawyków poprzez codzienną gimnastykę oraz spacery i zabawy na świeżym powietrzu.
  • Rozwój u dzieci wrażliwości estetycznej i umiejętności wypowiadania się przez sztuki plastyczne, muzykę i małe formy teatralne. Poprzez zabawy artystyczne dzieci rozwijają nie tylko wyobraźnię i sprawność manualną potrzebną podczas nauki w szkole ale również umiejętność otwartej komunikacji i współpracy w grupie. A najważniejszym efektem naszych zajęć jest dziecięca radość i satysfakcja z efektów własnej pracy!
  • Zajęcia dodatkowe wspomagające rozwój fizyczny i intelektualny dzieci
  • Współpracę z rodziną w procesie wychowania

Punkt Przedszkolny Chatka Puchatka realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2009r. Nr 4, poz. 17 z późn.zm.) .


Od dnia 16 kwietnia  rozpoczęliśmy cykl zajęć dla dzieci,
w których skład wchodzą:
• język niemiecki
– środa i piątek godz  9:30
• warsztaty z logopedą – czwartek godz.10:30
• zajęcia ruchowo-koordynacyjne – wtorek godz 9:30


Prywatna dotąd  placówka  Chatka Puchatka, która zajmuje  się opieką nad dziećmi od 0 do lat 3 została przekształcona w pierwszy prywatny żłobek w Zgorzelcu.  Po  dostosowaniu  placówki do wymogów pozyskaliśmy  pozytywne opinie Powiatowej Stacji Epidemiologicznej w Zgorzelcu, Powiatowej Straży Pożarnej oraz Wydziału Spraw Społecznych  Urzędu Miejskiego w Zgorzelcu i tak na mocy ustawy żłobkowej (Dz.U.Nr 45,poz.235 ) z dniem 16 marca uzyskaliśmy wpis do rejestru żłobków oraz klubów dziecięcych. Od tego momentu mamy  prawną możliwość używania nazwy Żłobek Chatka Puchatka. Obecnie jesteśmy pod stała kontrolą w/w instytucji, a co za tym idzie staliśmy się bardziej wiarygodni  i profesjonalni w wykonywaniu naszych codziennych zadań.

Wszystkie osoby  pracujące posiadają wykształcenie wyższe pedagogiczne,  a oprócz   codziennych zajęć  z elementami edukacyjnymi, które prowadzone są przez nauczyciela wychowania przedszkolnego, proponujemy: 2 razy w tygodniu zajęcia z językiem obcym  prowadzone przez lektora języka niemieckiego, zajęcia ruchowo-koordynacyjne  prowadzone przez nauczyciela wychowania fizycznego oraz cotygodniowe spotkania z logopedą.

Żeby uprzyjemnić dzieciom czas pobytu w żłobku cyklicznie zapraszamy do nas teatrzyk kukiełkowy z Krakowa. Chcąc wykorzystać  nasze przestronne sale i ogród proponujemy organizacje imprez urodzinowych i okolicznościowych dla dzieci, przy współpracy  z firmą TIK TAK ze Zgorzelcu, która na co dzień  zajmuje się animacjami dla dzieci i dorosłych.

Mamy nadzieję, że  dzięki urozmaiconym zajęciom  możemy  zapewnić dzieciaczkom miło i efektownie spędzony u nas czas a Rodzicom możemy obiecać solidne przygotowanie ich pociech do kolejnego etapu jakim jest przedszkole.